GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen: „GDPR”) je:

 • Jméno: Kubíčkovi s. r. o.

 • IČO: 14319691

 •  

 • Adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

 • kontakt email: armynutrition.cz@gmail.com

 •  

 •  

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává:

 • Jméno, příjmení, přezdívka

 • E-mailová adresa

 • Adresa bydliště, PSČ

 • Telefon

 • Fotografie nabízeného vozidla

 • Soukromé fotografie vztahující se k nabídce vozidla

 • Údaje o nabízeném vozidle a technický popis

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.

 • Splnění právní povinnosti správcem.

 • Oprávněný zájem správcce na poskytování přímého marketingu.

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností.

 • Plnění právních povinností vůči státu.

 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou:

 • Osoby podílející se na dodání služeb/realizaci plateb.

 • Firmy zajišťující služby provozování webu.

 • Firmy zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, avšak mohou pro něj zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel služby Mailchimp

 • Další potenciální poskytovatelé softwarů a aplikací.

VII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • Na přístup, opravu, omezení zpracování či výmaz osobních údajů.

 • Vznést námitku proti zpracování či přenositelnosti údajů.

 • Odvolat souhlas se zpracováním.

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce deklaruje, že přijal vhodná opatření k zabezpečení osobních údajů a že k údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky či nabídky potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a přijímáte je v celém rozsahu. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a novou verzi Vám zašle na Vaši e-mailovou adresu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.8.2023