Reklamace a vrácení zboží

Zásady vrácení zboží a odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen “zákon o ochraně spotřebitele”) odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v článku 4, bod 2.

2. Proces vrácení zboží

V případě odstoupení od smlouvy:

  • Smlouva se ruší od počátku.

  • Všechna vzájemně přijatá plnění mezi kupujícím a dodavatelem budou vzájemně vrácena.

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je povinen:

  • Kontaktovat prodávajícího s informacemi: číslo objednávky, jméno, příjmení, datum nákupu a číslo účtu/adresu pro vrácení peněz.

  • Pokud již zboží obdržel, zašle jej zpět na adresu uvedenou v sekci kontakt za těchto podmínek:

  • Zboží v původním obalu (s neporušenou ochrannou fólií).

  • Zboží nesmí být použité.

  • Zboží musí být nepoškozené a kompletní.

  • Doklad o koupi (faktura) musí být přiložen.

Po splnění výše uvedených podmínek zašle prodávající peníze za zboží na účet kupujícího nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení zboží. Zboží je nutno zaslat doporučeně a pojištěně.

3. Výjimky z odstoupení od smlouvy

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle § 7 odst. 6 písm. e) zákona o ochraně spotřebitele v případě zboží v ochranném obalu, který byl po dodání porušen z důvodu ochrany zdraví či hygienických důvodů.

4. Náklady na vrácení zboží

Náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující snáší také případné snížení hodnoty zboží způsobené jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění jeho funkčnosti a vlastností.